(Chinhphu.vn) - Ngày 12/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2020 nhằm làm rõ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, thống nhất định hướng trong giai đoạn 2021-2025 và cụ thể hoá những nhiệm vụ, kế hoạch của giáo dục đại học năm 2021.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Năm vấn đề trọng tâm được tập trung trao đổi, thảo luận tại hội nghị là: Công tác tuyển sinh; việc thành lập, kiện toàn hội đồng trường; công tác kiểm định chất lượng; chuyển đổi số trong giáo dục đại học và việc hoàn thiện, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh công tác tuyển sinh trong năm 2021 và cho đến năm 2025 cơ bản giữ ổn định như năm 2020, với một số cải tiến về mặt kỹ thuật, đồng thời nâng cao vai trò tự chủ, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

Đối với các trường có yêu cầu bài thi riêng để đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích hình thức liên kết tổ chức thi theo nhóm trường hoặc tổ chức các trung tâm khảo thi độc lập. Bên cạnh đó, Bộ khuyến khích các trường tham gia xét tuyển và lọc ảo chung với các phương thức tuyển sinh khác nhau, tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhiều phương thức tuyển sinh, đồng thời giảm tỉ lệ ảo cho các trường khi sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.

Cổng đăng ký thi và xét tuyển sẽ được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia để tăng cường tiếp cận và tương tác với thí sinh trong cả nước.

Về hội đồng trường, mặc dù toàn ngành đã có nhiều nỗ lực nhưng số liệu báo cáo tới ngày 27/11 cho thấy, vẫn còn 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục đại học khẩn trương thực hiện các bước thành lập và kiện toàn hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành công nhận trước khi kết thúc năm học 2020-2021; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế nội bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền và công khai, minh bạch để thực hiện hiệu quả mô hình quản trị theo cơ chế tự chủ.

Liên quan đến công tác kiểm định chất lượng, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ: Trong năm 2021 và những năm tới, khi tự chủ đại học được mở rộng, công tác kiểm định chất lượng giáo dục cần được quan tâm đặc biệt. Các cơ sở giáo dục đại học cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, coi công tác đánh giá và kiểm định là các hoạt động thường xuyên nhằm liên tục cải tiến chất lượng, mang lại niềm tin và lợi ích cho người học và cả xã hội. Tăng số lượng các cơ sở đào tạo đạt kiểm định, đặc biệt phải tăng nhanh số lượng chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Đối với chuyển đổi số, ngay trong năm 2021, toàn ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo. Vì vậy, chuyển đổi số phải trở thành một nhiệm vụ chiến lược của mỗi cơ sở giáo dục đại học, được triển khai nhanh chóng và hiệu quả trong quản trị nhà trường, trong tuyển sinh và đào tạo, trong đổi mới dạy và học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường rà soát, bổ sung văn bản chính sách để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; hướng dẫn các trường triển khai Kiến trúc chính phủ điện tử 2.0 và kết nối vào hệ thống dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, năm 2021, nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học cần được cơ bản hoàn thiện trong khuôn khổ dự án SAHEP (Dự án nâng cao chất lượng đại học). Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ để triển khai cập nhật dữ liệu, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và chính xác.

(Theo TTXVN)