(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định và chúc mừng TS Lê Thị Thu Hằng.

Chiều 2/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã trao Quyết định số 1688/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm TS Lê Thị Hằng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chúc mừng đồng chí Lê Thị Hằng được lãnh đạo bộ tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ tin tưởng với quá trình công tác cùng kinh nghiệm của mình, đồng chí Lê Thị Hằng sẽ đoàn kết cùng lãnh đạo, cán bộ công chức trong Vụ để xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm nay và những năm tiếp theo. Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các Vụ, Cục tạo điều kiện cho đồng chí Phó Vụ trưởng sớm tiếp cận công việc.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Thị Sông Lam.

Chiều ngày 2/7, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Song Lam, Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Văn phòng Học viện đã được kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đồng thời đề nghị cán bộ được bổ nhiệm sớm nắm bắt công việc được phân công,  phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, cấp ủy và tập thể đơn vị./.

Từ khóa: Quyết định , bổ nhiệm , nhân sự , Bộ trưởng , Giám đốc , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh