(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, được áp dụng từ ngày 10/8/2016.
Ảnh minh họa
Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm sát hạch; nhân sự trung tâm sát hạch; ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm; phần mềm thi trắc nghiệm; đề thi ứng dụng CNTT; ngân hàng câu hỏi và phần mềm quản lý thi quốc gia; đối tượng và điều kiện dự thi; Hội đồng thi; Nhiệm vụ của Hội đồng thi; Lập danh sách thí sinh, trách nhiệm của thí sinh…

Cá nhân dự thi là những người có nhu cầu được đánh giá năng lực sử dụng CNTT hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện dự thi là cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ, đóng đầy đủ lệ phí theo quy định hiện hành. Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định, hai ảnh 4x6, bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, hoặc giấy khai sinh kèm theo 1 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

Theo quy định mới, sẽ có hai chứng chỉ được cấp là chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản được cấp cho cá nhân đạt yêu cầu của bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 mô đun cơ bản) quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao được cấp cho cá nhân có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đồng thời đạt yêu cầu của các bài thi tương ứng với 03 mô đun trong số các mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Cũng theo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông theo kế hoạch hoặc đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức thi, quản lý, và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các trung tâm sát hạch theo quy định. Các cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện việc thanh tra, giám sát hoạt động của các trung tâm sát hạch trực thuộc theo thẩm quyền.

Thông tư cũng có điều khoản chuyển tiếp đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học A, B, C đang triển khai trước ngày thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2016.

Lan Phương