(Chinhphu.vn) - Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 (APhO 2018) tại Việt Nam đề xuất: Tặng phần thưởng bằng hiện vật cho các học sinh nước ngoài đạt giải trên tinh thần mang ý nghĩa kỷ niệm.

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định mức chi tổ chức đón tiếp các đoàn, khách mời quốc tế tham dự APhO 2018 và các thành viên Ủy ban Olympic Vật lý Châu Á tại các kỳ họp của Ủy ban ở Hà Nội vào năm 2018.

Theo đó, mức chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC. Cụ thể, đối với khách mời quốc tế, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và quan sát viên, áp dụng mức tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 2.800.000 đồng/người/ngày đối với trưởng đoàn; không quá 2.100.000 đồng/người/ngày đối với các phó đoàn và các quan sát viên (đã đóng lệ phí) trong thời gian diễn ra APhO 2018.

Đối với các thí sinh tham dự kỳ thi, áp dụng mức chi tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 900.000 đồng/người/ngày trong thời gian tham dự kỳ thi.

Các nội dung thanh toán trên được tính theo số người và số ngày thực tế ăn, ở trong thời gian diễn ra APhO 2018, tối đa không vượt quá tổng quy mô và thời gian tổ chức APhO 2018.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định mức chi thưởng cho học sinh Việt Nam đạt giải (bao gồm cả chi phần thưởng bằng hiện vật và tiền thưởng), thực hiện theo quy định tại Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ, không thực hiện chi thưởng bằng tiền mặt cho học sinh nước ngoài đạt giải. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phần thưởng bằng hiện vật cho các học sinh nước ngoài đạt giải trên tinh thần tiết kiệm và mang ý nghĩa kỷ niệm. Việc mua phần thưởng bằng hiện vật thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh