(Chinhphu.vn) - Để góp thêm tiếng nói trong hành trình giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, ngày 8/10, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay”.

Tọa đàm trực tuyến “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay”. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Tọa đàm trực tuyến được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên cũng như chính thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, cũng như trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước.

Tại Toạ đàm, GS Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau phần nói về Đảng, Bác đã đặc biệt nhấn mạnh vấn đề thanh niên, đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ nói chung, đặc biệt là bồi dưỡng thế hệ cách mạng đời sau. Theo Bác, đây là việc vô cùng quan trọng và rất cần thiết.

Bản Di chúc vỏn vẹn chỉ có 1.000 từ mà Bác đã đầu tư công sức 4 năm liền, từ năm 75 tuổi đến năm 79 tuổi để viết, sửa chữa hoàn thiện. Trong 1.000 từ đó, Bác đặc biệt nhấn mạnh là trước hết nói về Đảng và đầu tiên là công việc với con người, trong đó đặc biệt quan tâm đến bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

GS. Hoàng Chí Bảo đặt vấn đề: Tại sao sau những điều chỉ dẫn về Đảng, nhất là xây dựng Đảng cầm quyền thật trong sạch, vững mạnh phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự cần, kiệm liêm, chính, chí công vô tư, Đảng cầm quyền thật sự tiêu biểu cho đạo đức cách mạng để xứng đáng là người lãnh đạo, người cầm quyền, người đầy tớ trung thành của nhân dân thì Bác đặt vấn đề ngay về tuổi trẻ? Đây là điều cần suy nghĩ trong khi nghiên cứu về toàn bộ di sản của Bác.

Ta nhớ lại khi Bác chăm chút các thanh niên Cộng sản đầu tiên, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, thì Bác có nói rằng: Từ những con chim non Cộng sản này rồi sẽ nảy nở ra cả bầy chim cộng sản. Việc Đảng ta ra đời từ một tổ chức tuổi trẻ như vậy là điểm rất đặc sắc trong quy luật hình thành, ra đời của Đảng.
Bác cũng là người phát hiện ra quy luật là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin, phong trào công nhân như các đảng cộng sản khác trên thế giới nhưng đặc thù của Việt Nam là trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước chân chính mà thanh niên là bộ phận cốt lõi của dân tộc Việt Nam, từ xa xưa trong lịch sử cũng vậy mà ngày nay cũng vậy.

Chính vì vậy, Bác đặc biệt nhấn mạnh đến thế hệ trẻ, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Bác coi đây là việc làm rất quan trọng, rất cần thiết. Đây là tư tưởng lớn, một luận điểm quan trọng Bác ghi trong Di chúc thiêng liêng này. Đảng luôn luôn tin cậy ở lớp trẻ. Thế hệ trẻ chính là lực lượng hậu bị của Đảng, lực lượng dự trữ của Đảng cung cấp cho Đảng nguồn nhân lực trẻ có trí tuệ, đạo đức để tiếp tục sự nghiệp của cha anh. Lời Bác dạy về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là lời dạy thiêng liêng với Đảng ta khi Bác vĩnh biệt chúng ta.

“Những lời căn dặn cho thấy trọng trách của thế hệ trẻ trước tương lai của dân tộc , trách nhiệm của Đảng trong bồi dưỡng thế hệ trẻ. Chính vì vậy, một trong những tư tưởng lớn cao quý và tầm chiến lược của Bác ghi trong bản Di chúc là hướng thế hệ trẻ để hoàn toàn giành thắng lợi trong sự nghiệp tái thiết đất nước sau chiến tranh, bảo đảm cho đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tình cảm cao quý của Người dành cho thế hệ trẻ, trách nhiệm của tuổi trẻ trước tương lai, vận mệnh của đất nước”, GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định.

Cũng tại Toạ đàm, em Trần Thế Trung, Quán quân Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019 chia sẻ: “Được may mắn sinh ra tại mảnh đất Nghệ An anh hùng, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ bản thân em đã được nuôi dưỡng, giáo dục từ rất sớm về lý tưởng cách mạng của Đảng, nên em luôn cố gắng trau dồi về đạo đức và tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc cũng như lịch sử cách mạng Việt Nam; qua đó hiểu thêm về công lao của Đảng, của Bác với vận mệnh của dân tộc”.

Thời gian qua, em Trần Thế Trung luôn nỗ lực hết mình học tập và rèn luyện để  có một bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con, cháu trong gia đình, một người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Em luôn cố gắng đề ra cho mình những giải pháp trong học tập, làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, em cũng thiết thực tham gia, tổ chức các hoạt động Đoàn, hoạt động thiện nguyện ngoại khóa để cùng các bạn đoàn viên  nâng cao phong trào học tập, trau dồi kiến thức, đạo đức hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa của đất nước.

Nhật Nam