(Chinhphu.vn) - Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sáng 6/1.

Ảnh: TTXVN

Năm 2019 toàn hệ thống Học viện tổ chức 63 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 94 lớp cao cấp lý luận chính trị không tập chung; 25 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị, 30 lớp bồi dưỡng chức danh công tác xây dựng Đảng dành cho cán bộ… Công tác bồi dưỡng chức danh được đẩy mạnh, quy mô các lớp bồi dưỡng được mở rộng so với năm trước.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 của Đảng và đang tiếp tục tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Học viện vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục thời gian tới như công tác quản lý hệ thống triển khai chưa thực sự đồng đều trên các mặt công tác, quy chế quản lý đào tạo vẫn chậm được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tiễn…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước về định hướng phát triển Học viện vào thời gian tới về Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; qua đó phát triển xứng tầm là Trường Đảng cao cấp của Trung ương.

Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bám sát cương lĩnh điều lệ, các chủ trương Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội 12 và các Nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay. Chú trọng việc rèn luyện lập trường tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị. Đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ ở các cấp.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật trong thời gian tới./.