(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc ít người, nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 14 năm 2017.

Theo đó, công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai công tác này bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện; chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc ít người, nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc xét tặng cần thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2014 cho đến thời điểm đề nghị xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017. Tiêu chuẩn thành tích liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng tại địa bàn đó; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng của đối tượng đó.

Trong cùng 1 năm, nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở và chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ tính 1 thành tích. Trong cùng 1 năm nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, Bộ, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ thì được tính 1 thành tích cấp cơ sở và 1 thành tích cấp tỉnh, Bộ.

Tiêu chuẩn thành tích nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, sinh viên đoạt huy chương hoặc đạt giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế do cơ sở giáo dục nơi nhà giáo công tác và cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận.

Thời gian giảng dạy hợp đồng của nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền ký theo quy định của pháp luật được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

Viên chức làm nhiệm vụ quản lý giáo dục tại các phòng, ban, viện, trung tâm có chức năng đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy theo quy định được tính để xét theo tiêu chuẩn xét tặng của nhà giáo.

Khuyến khích Hội cựu giáo chức các cấp giới thiệu 01 NGND hoặc NGƯT tiêu biểu đại diện cho NGND, NGƯT để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tham gia Hội đồng xét tặng cùng cấp…

Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 15/3/2017. Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng Đại học quốc gia, Hội đồng đại học vùng, và Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ về Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ của các Bộ. Trước ngày 15/4/2017, Hội đồng cấp Bộ nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước.

Khánh Linh