(Chinhphu.vn) - Các DN Việt Nam cần tiếp cận mạnh mẽ hơn và toàn diện hơn tới những luồng ý tưởng hàng đầu về xu thế đổi mới, sáng tạo kinh doanh trên thế giới, chia sẻ những thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Đây là nội dung được các chuyên gia kinh tế, các CEO của Việt Nam và quốc tế nhấn mạnh tại Hội nghị Vietnam CEO Summit 2013 do Báo Vietnamnet và Vietnam Report tổ chức ngày 23/8 tại TP.HCM với chủ đề “Kinh tế sáng tạo: Đổi mới để thành công”.

Theo Viện nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, hiện nay tình hình nợ xấu của Việt Nam đã được kiểm soát và dự báo tới năm 2016 sẽ trở lại mức trung bình. Hệ thống ngân hàng đã đóng vai trò là công cụ tích cực trong phát triển nền kinh tế.

Các ngành chế biến chế tạo, công nghệ cao và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao đang được chú trọng đầu tư. Chính vì vậy, việc đổi mới doanh nghiệp để làm động lực cho phát triển trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Ông Michael Thomas Szczepanski, Giám đốc khối dịch vụ tư vấn của PwC Việt Nam nhận định, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nếu tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam vẫn như những năm vừa qua. Mà muốn tăng năng suất lao động thì cần đổi mới DN từ nhiều phía.

Đổi mới không chỉ ở sản phẩm mà DN cần phải tạo ra sự khác biệt dựa trên đổi mới trong công nghệ, trải nghiệm khách hàng, hệ thống và quá trình, mô hình kinh doanh, dịch vụ, chuỗi và kênh phân phối. Chiến lược đổi mới là yếu tố quyết định cho việc thực hiện thành công mục tiêu của DN, đòi hỏi sự kết hợp của tất cả các yếu tố và thành phần trong tổ chức...

Bên cạnh đổi mới về công nghệ, cơ chế quản lý, sản phẩm, dịch vụ thì yếu tố nguồn lực con người là vô cùng quan trọng. Từ lãnh đạo tới đội ngũ nhân viên cần có những tư duy trong việc phát triển DN và luôn luôn đổi mới đội ngũ này bằng việc nâng cao năng lực quản lý, làm việc.

Thanh Thủy