(Chinhphu.vn) - Theo Cục Hải quan Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, qua công tác kiểm tra sau thông quan đơn vị đã truy thu 157,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Số thu đạt 52,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22 lần so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, Chi cục kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra đối với 138 doanh nghiệp, trong đó kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp đối với 17 doanh nghiệp.

Để đạt được kết quả nói trên, đơn vị đã triển khai quyết liệt kế hoạch công tác kiểm tra sau thông quan ngay từ đầu năm và phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Cục, từ đó đã nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm từ các chi cục hải quan. Đây là cơ sở tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp.

Nguyên Long

Từ khóa: Hải quan , Hà Nội