(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch, chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo, điều hành triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn 2050 của TP Hà Nội.

Ảnh minh họa

Đến năm 2020, TP Hà Nội đặt mục tiêu giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh chiếm từ 42-45% GDP của TP; diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12m2/người; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh mới áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch là đẩy mạnh, nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch vào sản xuất và khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao, tích cực ngăn ngừa rủi ro và xử lý ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trên, TP Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu: tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ xanh, không gây ô nhiễm môi trường vào sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ trình độ cao, nông nghiệp sinh thái; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kết cấu hạ tầng bền vững; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh; đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Anh Dũng