(Chinhphu.vn) – Căn cứ theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì cấp khóm, ấp không phải là cấp chính quyền có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Đồng Tháp) tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/7/2021 đến nay. Ngày 26/7/2021 bà làm đơn xin hỗ trợ hộ kinh doanh nộp cho Ấp, nhưng được giải thích, hiện Ấp chỉ giải quyết cho những người buôn bán không cố định và khi nào có thông báo về gói hỗ trợ người buôn bán cố định sẽ báo cho bà Trang. Bà Trang hỏi, Ấp trả lời như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì cấp khóm, ấp không phải là cấp chính quyền có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Do đó, để được xem xét hỗ trợ thì hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc đề nghị bà Trang liên hệ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (ông Lương Tấn Kiệt, Trưởng phòng Lao động - Việc làm - Bảo hiểm, số điện thoại 02773 852028 hoặc di động 0913856709) để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , 23/2021/QĐ-TTg