(Chinhphu.vn) – Bà Trương Thị Thanh (TP. Đà Nẵng) được biết về gói hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng từ khi bị nghỉ việc đến nay bà vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ nào.

Từ khi nhận thông báo của Công ty về việc không gia hạn hợp đồng lao động (ngày 22/4/2000) đến nay, bà Thanh không có thu nhập, bản thân lại đang nuôi con nhỏ. Bà Thanh hỏi, trường hợp của bà có được hưởng chính sách hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 không? Nếu được thì cần liên hệ đơn vị nào để làm thủ tục?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021.

Do nội dung của bà hỏi chưa nêu rõ cụ thể điều kiện của bà. Bà có thể tham khảo Điều 21 Chương VI về hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động tự do