(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Thắng (Bắc Giang), công ty ông có làm các thủ tục để người lao động được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Tuy nhiên, ông Thắng chưa được nhận hỗ trợ do ông không có tài khoản ngân hàng. Ông Thắng hỏi, ông phải làm thế nào để được nhận hỗ trợ?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Do tính chất cấp thiết của việc thực hiện chính sách, người lao động có thể được nhận tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp.

Nếu còn vấn đề vướng mắc cần giải đáp, ông có thể liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (điện thoại 0240.3529.266) để được hướng dẫn giải đáp.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: hỗ trợ , covid-19 , người lao động