(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Thanh Liên làm thợ cắt tóc hơn 40 năm tại thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hơn 2 tháng nay ông không có thu nhập. Vợ ông thường xuyên đau ốm, gia cảnh khó khăn. Ông Liên đề nghị chính quyền xem xét giúp đỡ.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND thị trấn Ba Tri rà soát trường hợp của ông Liên. Được biết, công việc của ông Liên là làm thuê (cắt tóc) nên thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND thị trấn đã xét duyệt và gửi UBND huyện Ba Tri thẩm định, phê duyệt. Hiện tại, UBND thị trấn đã cấp phát kinh phí hỗ trợ ông Liên theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ , khó khăn , lao động tự do , Bến Tre