(Chinhphu.vn) - Ngày 25/11, Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết 3 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và Luật Quốc tịch.

Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia Đặng Thanh Sơn cho biết từ khi Luật có hiệu lực và đi vào cuộc sống, việc tổ chức bộ máy, bố trí biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp đã từng bước được hình thành và kiện toàn.

Hiện nay, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và 5 Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp 5 thành phố  trực thuộc Trung ương đã được thành lập.

Tính đến ngày 1/7/2013, Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia đã tiếp nhận hơn 200.000 thông tin, trong đó có hơn 199.000 thông tin lý lịch tư pháp về án tích do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các Sở Tư pháp cung cấp.

Trên cơ sở thông tin lý lịch tư pháp đã nhận được, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia đã thực hiện lập hơn 77.000 bản lý lịch tư pháp, cập nhật, xử lý hơn 65.000 thông tin chấp hành xong hình phạt tù, đặc xá.

Tuy nhiên, việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm so với yêu cầu. Một số quy định của Luật bắt đầu bộc lộ bất cập, hạn chế nhất là vấn đề cấp phiếu lý  lịch tư pháp số 2 theo yêu cầu của cá nhân. Hiện 43/63 sở Tư pháp vẫn chưa có đủ số lượng biên chế làm công tác này...

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị cần đẩy nhanh việc thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời cần kịp thời sửa đổi những quy định bất cập của Luật Lý lịch tư pháp... 

Trước mắt, thể chế về lý lịch tư pháp cần tiếp tục được hoàn thiện; rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan đến lý lịch tư pháp; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thi hành Luật; kiện toàn tổ chức các cơ quan quản lý lý lịch tư pháp từ Trung ương tới  địa phương; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ… 

* Cũng trong chiều nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm Luật Quốc tịch.

Theo Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp Nguyễn Công Khanh, đến nay đã có 29 tỉnh giải quyết dứt điểm việc nhập quốc tịch Việt Nam cho người không quốc tịch theo quy định của Luật. Ngoài ra, theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao, từ khi Luật có hiệu lực đến hết tháng 6/2013, đã có hơn 4.000 người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, chủ yếu ở các nước như Pháp, Hoa Kỳ, Australia...

Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Chính phủ, trình Chủ tịch nước quyết định cho phép 4.414 người không quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam theo điều 22 Luật Quốc tịch.

Theo đó, người không quốc tịch mặc dù không có giấy tờ về nhân thân, nhưng qua công tác quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng cho thấy, nếu họ đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày Luật Quốc tịch có hiệu lực (1/7/2009) và chấp hành tốt pháp luật Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo trình tự, thủ tục đơn giản.

Đăng Linh