(Chinhphu.vn) – Sáu tháng đầu năm 2018, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã thu được nhiều thành quả quan trọng.

Chiều 5/7, tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2018, Bộ VHTT&DL đã báo cáo về kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, toàn ngành đã hoàn thành và hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra.

Lĩnh vực văn hóa, gia đình

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa: xếp hạng 11 di tích quốc gia; quyết định đưa 21 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam, Hát Xoan Phú Thọ; thỏa thuận để các tỉnh triển khai xây dựng hồ sơ “Tranh dân gian Đông Hồ” tỉnh Bắc Ninh và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tỉnh Ninh Thuận trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Bộ VHTT&DL đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương; Nghị định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và Chỉ thị của Ban Bí thư về “tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”.

Công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Xuân 2018 được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ trước Tết Nguyên đán.Hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh của nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội được nâng lên, những hiện tượng tiêu cực, phản cảm đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước. Tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các đội tuyên truyền văn hóa phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, biển đảo.

Bộ VHTT&DL cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giám định 30 kịch bản phim các loại, cấp 11 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Thẩm định, cho phép phát hành 150 phim các loại. Xây dựng Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; xây dựng Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung ương; hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực viết trẻ về văn học, nghệ thuật trong hội nhập giai đoạn 2018-2020”.Hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về hoạt động triển lãm; xây dựng Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035 tầm nhìn 2050…

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam ra thế giới và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quốc tế giới thiệu văn hóa, du lịch tại Việt Nam thông qua việc phối hợp tổ chức tại Việt Nam như Những ngày Văn hóa Uzbekistan; Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Me Kong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV 10)...

Thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật

Ngành thể thao tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao. Hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Phối hợp với UBND TPHCM trình Chính phủ Đề án đăng cai tổ chức SEA Games 31 và ParaGames 11 năm 2021. Tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Thể thao Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tích nổi bật trên các đấu trường quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, các vận động viên Việt Nam giành được 374 huy chương (trong đó có 172 huy chương vàng, 114 huy chương bạc, 88 huy chương đồng). Thành tích nổi bật: Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc giành Huy chương Bạc giải vô địch U23 châu Á; đội tuyển Thể dục dụng cụ giành 2 Huy chương Vàng cúp thế giới... Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 7 suất tham sự Olympic trẻ tại Argentina.

Du lịch tăng trưởng mạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành u lịch đã có nhiều nỗ lực, tổ chức triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt xấp xỉ 7,9 triệu lượt (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017); khách du lịch nội địa ước đạt 42,8 triệu lượt (khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Ngành du lịch đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: triển khai các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế, nội địa, đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của ngành Du lịch năm 2018; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ các đề án: Cơ cấu lại ngành Du lịch; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Nâng cao hiệu quả trong quảng bá, xúc tiến du lịch...

13 nhiệm vụ trọng tâm

Bộ VHTT&DL đã đặt ra 13 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2018. Đó là: tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hoá; chủ động kiểm tra và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; kiểm soát, khắc phục những bất cập trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở; công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018.

Tập trung triển khai Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Tiếp tục triển khai các đề án về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra trong năm 2018. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch, triển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch…

Nhật Nam