(Chinhphu.vn) – Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải Lê Thanh Hà cho biết, trong năm 2014, thanh tra Bộ đã giải quyết 100% đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, thu về ngân sách hơn 7 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trong năm 2014, lực lượng thanh tra đã tiếp nhận tổng số 1.092 đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh gồm: 130 đơn khiếu nại, 338 đơn tố cáo và 624 đơn thư kiến nghị, phản ánh và nặc danh. Trong đó có 13 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 3,7 tỷ đồng, thu hồi trả lại quỹ lương của Bộ 3,43 tỷ đồng.

Đồng thời, đã buộc thôi việc 2 cá nhân, cách chức 3 cá nhân, cảnh cáo 4 cá nhân, miễn nhiệm 2 cá nhân, khiển trách 7 tập thể và cá nhân vi phạm.

Ông Lê Thanh Hà đánh giá, qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã xuất hiện nhiều tấm gương dám đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Lực lượng phòng chống tham nhũng của Bộ GTVT còn ít nhưng đã nỗ lực xác minh, làm rõ, xử lý nhiều vụ việc đạt kết quả cao.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đề nghị, trong năm 2015, Thanh tra Bộ GTVT cũng như thanh tra tại các Tổng cục phải tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng như: Kiểm tra tải trọng xe, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; siết chặt quản lý đối với các chủ thể quản lý như: Ban Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Phan Trang