(Chinhphu.vn) – Chiều ngày 17/6, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Nội vụ.


Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đây là nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động điều hành của Bộ Nội vụ, giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; từng bước tối ưu hoá hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ hành chính công của Bộ Nội vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất về chất lượng và thời gian.

Theo đó, Bộ Nội vụ là Bộ thứ ba trong các bộ, ngành Trung ương tổ chức khai trương và đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động, song việc hoàn thành, đưa Bộ phận Một cửa đi vào hoạt động mới chỉ là phần khởi đầu của công việc.

Vì vậy, để việc triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc thuộc Bộ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện; nắm rõ tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương tại Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ; các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện, cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân.

Tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo đó, kể từ ngày hôm nay tất cả các thủ tục hành chính đã được công bố trong danh mục nêu trên phải được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa mới bảo đảm đúng quy trình để làm cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, hoạt động của Bộ phận một cửa tại Bộ Nội vụ trong thời gian tới còn nhiều yêu câu đặt ra, cần phải hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính. Vì thế, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Bộ, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, vì một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Lê Sơn