(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 2 Bộ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước theo chức năng được giao của 2 Bộ, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác quốc phòng an ninh và y tế.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế ngày 9/1. Ảnh: VGP/Thúy Hà
Theo Quy chế, hai Bộ sẽ phối hợp công tác với 7 nội dung, trong đó hai Bộ cùng nghiên cứu tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạch định và triển khai các đề án về quốc phòng an ninh và y tế gắn với quốc phòng an ninh; phối hợp xử lý, khắc phục sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; triển khai thực hiện công tác kết hợp quân dân y trên các lĩnh vực, chú trọng các khu vực biên giới, biển đảo, khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh; tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến y tế biển đảo gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin y tế quốc gia, triển khai các đề án công nghệ thông tin trên các lĩnh vực y học và y tế.

Về cơ chế phối hợp, hai bên sẽ phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phối hợp triển khai thực hiện công tác kết hợp quân-dân y; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển y tế biển đảo, gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tổ chức công tác đào tạo nghiên cứu, khoa học, giới thiệu và quản lý sĩ quan biệt phái; phối hợp quản lý dữ liệu thông tin y tế quốc gia, triển khai các đề án công nghệ thông tin trên các lĩnh vực y học và y tế; trao đổi, cung cấp thông tin và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với lĩnh vực y tế, lĩnh vực y tế gắn với quốc phòng, an ninh.

Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, nhân dân và đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, nhất là nhân dân vùng biên giới, hải đảo được đẩy mạnh nhằm đảo bảm an sinh xã hội. Lực lượng quân đội vừa dân vận vừa có điều kiện tại chỗ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hy vọng sau lễ ký kết giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, các cơ quan có liên quan của hai Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầy đủ, có hiệu quả những điều khoản ghi trong quy chế và hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chế phối hợp; tạo một hiệu ứng mạnh trên toàn quốc, thúc đẩy sự hợp tác giữa Y tế với Quốc phòng toàn diện, mạnh mẽ hơn.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khó lường, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế đang từng bước đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, các doanh nghiệp dược phẩm, trang thiết bị y tế, vaccine đang từng bước cổ phần hóa, đòi hỏi công tác quốc phòng an ninh trong ngành Y tế cũng phải đổi mới về phương thức hoạt động.

Quy chế phối hợp giữa 2 Bộ sẽ là cơ sở để các địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Y tế với Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và các đơn vị đóng trên địa bàn.

*Bộ Y tế và Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel cũng ký thỏa thuận hợp tác về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, viễn thông trong lĩnh vực Y tế giai đoạn 2015-2020.

Hai bên hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có hệ thống đường dây nóng của Bộ Y tế.

Thúy Hà