(Chinhphu.vn) - Nếu các sản phẩm chính xác là sữa hoặc có công dụng như sữa thì Bộ Y tế cần trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào danh mục bình ổn giá thực hiện biện pháp theo quy định của Luật Giá để bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

 

Quản lý chất lượng và giá sữa để bảo vệ trẻ em.
Đây là nội dung quan trọng trong báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình quản lý giá sữa gửi Thủ tướng Chính phủ.

Để điều hành, quản lý giá sữa, Bộ Tài chính có công văn số 3080/BTC-QLG ngày 12/3/2013 và công văn số 10323/BTC-QLG ngày 7/8/2013 gửi Bộ Y tế về việc phân loại các sản phẩm sữa.

Bên cạnh đó còn có Công văn số 170/CQLG-NLTS ngày 7/8/2013 về việc tên gọi mặt hàng sữa, các sản phẩm từ sữa gửi một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối mặt hàng sữa. Công văn này đề nghị cung cấp danh sách tên mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và các sản phẩm dinh dưỡng mà hiện nay doanh nghiệp đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận sản phẩm được phép kinh doanh trên thị trường. Hiện có 18 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối của hầu hết các loại sản phẩm có mặt trên thị trường.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã làm việc với Bộ Y tế, Bộ Công Thương về việc quản lý giá sữa. Bộ Tài chính cho rằng Bộ Y tế là cơ quan quản lý chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm sữa và thực  phẩm dinh dưỡng. Vì vậy đề nghị Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính để quy định cụ thể đối với các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng công thức (trước đây là sữa) xem xét việc kê khai giá đối với những sản phẩm này. Đồng thời, nếu các sản phẩm trên thực chất là sữa hoặc có công dụng như sữa thì Bộ Y tế cần trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào danh mục bình ổn giá thực hiện biện pháp theo quy định của Luật Giá để bảo vệ người tiêu dùng, trong đó đối tượng chính là trẻ em.

Điểm lại diễn biến giá, Bộ Tài chính cho biết: đã có 17/18 doanh nghiệp sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (Công ty TNHH Mead Johnson Nutrison (Việt Nam), Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestle Vietnam...) đã gửi thông báo giá bán sản phẩm của công ty đến Cục Quản lý giá.

Tuy nhiên, nếu áp quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng của Bộ Y tế thì hiện nay không còn sản phẩm nào (theo giấy phép chứng nhận của Bộ Y tế) có tên là sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tên được chính thức sử dụng trên nhãn mác sản phẩm là sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng công thức (không thuộc danh mục bình ổn giá của nhà nước).

Huy Thắng