Ngày 8/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; nguyên lãnh đạo VPCP nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thăm, chúc Tết và mừng thọ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn của VPCP đến thăm, chúc Tết và mừng thọ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; tới thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thăm và chúc tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Nhật Bắc


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh: Nhật Bắc 


Cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cùng đoàn VPCP đã đến thăm nguyên Phó Thủ tướng: Nguyễn Khánh, Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm, Vũ Văn Ninh và đến thăm, chúc Tết nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP: Lê Xuân Trinh, Lại Văn Cử, Đoàn Mạnh Giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí nguyên lãnh đạo VPCP luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thăm và chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thăm và chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đồng thời báo cáo với các đồng chí một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước đạt cao nhất trong nhiều năm qua, đời sống nhân dân trên cả nước ổn định, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng thiên tai đều được chăm lo đón Tết.

Báo cáo với các đồng chí nguyên lãnh đạo VPCP, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ về tình hình phát triển của VPCP trong những năm gần đây và phương hướng năm tiếp theo. Cụ thể là năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP quyết tâm thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với chủ đề: “Kỷ cương-Chất lượng-Chuyên nghiệp-Hiện đại”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chúc Tết nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Lại Văn Cử. Ảnh: Nhật Bắc

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí nguyên lãnh đạo VPCP cảm ơn sự quan tâm của VPCP, đồng thời  chúc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Gia Huy-Nhật Bắc