(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang từng bước tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn, đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tăng cường năng lực tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, sau khi ông được Quốc hội tái phê chuẩn.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra rằng, bộ máy của Bộ còn cồng kềnh, cần sắp xếp lại cho tinh gọn để hoạt động có hiệu quả hơn. Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về vấn đề này!

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi tập trung quyết liệt xây dựng bộ máy tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập, hiện thực hóa chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng gần đây về thể chế, về con người. Trước mắt, chúng tôi tập trung giải quyết những tồn tại công tác cán bộ.

Trước đây Bộ Công Thương cũng đã có những bước triển khai thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Tổng cục, cục, vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Rà soát, bỏ cấp phòng trong vụ theo đúng quy định của Chính phủ; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo hướng giảm đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị; triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Công Thương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch thí điểm CPH một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện.

Việc tái cấu trúc bộ máy của Bộ Công Thương dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, theo tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm xử lý kịp thời, hướng tới công khai minh bạch tất cả thủ tục hành chính công.

Cũng tại hội nghị này Thủ tướng đã yêu cầu đẩy nhanh CPH các doanh nghiệp do Bộ quản lý. Công việc này sẽ được Bộ Công Thương triển khai như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Việc xắp xếp lại các doanh nghiệp do Bộ quản lý đã và đang được triển khai nhưng chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Vì vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ đẩy nhanh quá trình CPH DNNN theo hướng giảm thiểu vai trò của DNNN trong tất cả lĩnh vực, trừ an ninh, quốc phòng.

Tùy theo từng loại hình DNNN sẽ thoái vốn, hoặc chỉ nắm cổ phần nhất định, tiếp tục rà soát để bán tiếp vốn chủ sở hữu nhà nước, doanh nghiệp nào Nhà nước không cần thiết nắm giữ thì sẽ bán hết. Đồng thời với cổ phần hoá DNNN là niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động. Tiến tới Nhà nước chỉ làm những gì mà tư nhân không làm được, hoặc không muốn làm.

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sau khi Việt Nam triển khai thực hiện các hiệp định quan trọng như TPP thì vai trò của Bộ Công Thương là hết sức quan trọng. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ đã triển khai vấn đề này như thế nào?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Hội nhập sâu rộng tạo điều kiện cho cả nền kinh tế và từng doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ với thị trường thế giới, nhưng cũng gây áp lực cạnh tranh trực tiếp liên tục. Nó cũng đặt ra những vấn đề rất lớn với bộ máy Nhà nước. Với những tồn tại, yếu kém hiện nay, nếu chúng ta, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước không chuyển biến nhanh, thì chắc chắn sẽ không khai thác được cơ hội hội nhập, và gặp khó khăn. Vì thế, yêu cầu cấp thiết là phải tiếp tục đổi mới, cải cách mạnh mẽ, nhanh chóng và triệt để. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện thể chế. Điều đáng mừng là Chính phủ đang hướng tới một chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển.

Có thể nói cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là một trong những đối tượng được hưởng lợi và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình hội nhập quốc tế nói chung và việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới như TPP, EVFTA nói riêng. Vì vậy, Bộ Công Thương, Đoàn đàm phán Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan đều hết sức quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng này không chỉ trong quá trình đàm phán mà còn trong quá trình triển khai thực thi các hiệp định FTA. Điều này thể hiện ở trong các khía cạnh sau:

Sau khi TPP và EVFTA kết thúc đàm phán, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác về thực thi TPP và EVFTA nhằm tập trung nguồn lực cần thiết để xác định và triển khai các công việc cụ thể cho việc thực thi hai FTA quan trọng này. Tổ công tác này cũng là một trong những nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ phân công trong việc xây dựng Đề án về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có TPP.

Tiếp theo đó, Chính phủ sẽ sớm có Chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa các định hướng lớn được Ban Chấp hành Trung ương đề ra. Với góc độ là cơ quan đầu mối về công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Công Thương đã có các bước chuẩn bị để có thể tham gia vào tiến trình trên cũng như cùng các bộ, ngành chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

Chúng tôi tin tưởng rằng với những giải pháp nêu trên, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp và mỗi người dân trong việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình một tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh, có kế hoạch xây dựng năng lực, đặc biệt về thương hiệu hay uy tín và chất lượng, để làm ăn quy mô và dài hạn trong tương lai, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng tốt những cam kết trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Anh Kiệt