(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu theo quy định.

Thông tư cũng quy định cụ thể các tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, có 22 cửa khẩu nhập hoặc xuất sau: Móng Cái (Quảng Ninh); Hữu Nghị (Lạng Sơn); Tà Lùng (Cao Bằng); Lào Cai (Lào Cai); Tây Trang (Điện Biên); Na Mèo (Thanh Hóa); Nậm Cắn (Nghệ An); Cầu Treo (Hà Tĩnh); Cha Lo (Quảng Bình); Lao Bảo (Quảng Trị); Bờ Y (Kon Tum); Lệ Thanh (Gia Lai); Bu Prăng (Đắc Nông); Hoa Lư (Bình Phước); Mộc Bài (Tây Ninh); Xa Mát (Tây Ninh); Thường Phước (Đồng Tháp); Tịnh Biên (An Giang); Vĩnh Xương (An Giang); Hà Tiên (Kiên Giang); Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn); Ga Lào Cai (Lào Cai).

Với mỗi cửa khẩu trên, Thông tư quy định cụ thể các tuyến đường vận chuyển quá cảnh và các cửa khẩu xuất hoặc nhập tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2014.

Vân Trang