(Chinhphu.vn) – Trong những kết quả quan trọng đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05 đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên.


Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đề cập đến những kết quả đạt được trong công tác này, Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động toàn tỉnh như: Điện Biên với chủ đề “Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế”; Cao Bằng với chủ đề “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”; tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo thực hiện “Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ an mẫu mực”; Thanh Hóa với phong trào “xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”; Hà Nam với mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ”; Điện Biên với chủ đề “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; Kon Tum ban hàn kết luận về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, qua đó các hồ sơ được xem xét kịp thời, trả kết quả đúng hẹn đạt 98-99%; Công an Trà Vinh với mô hình “Cải cách hành chính - văn hóa ứng xử, vì nhân dân phục vụ” đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng người dân…

Nhiều tỉnh, thành phố duy trì, thực hiện tốt chuyên mục trả lời, giải đáp những vấn đề người dân thắc mắc, kiến nghị, công khai hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trên báo, đài phát thanh-truyền hình, cổng thông tin điện tử của địa phương.

Triển khai thực hiện Chỉ thị, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm ra, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; bổ sung xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở… Qua đó đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”’; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; góp phần tạo niềm tin của dân dân với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và đất nước.

Đánh giá về những kết quả đạt được tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo phấn khởi tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Cũng tại Hội nghị này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Hoàng