(Chinhphu.vn) - Chiều tối 3/4, Bộ Tư pháp có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tiếp tục hoạt động bình thường.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết ngày 3/4, ngay sau khi nhận được Công văn hoả tốc số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1221/BTP-PLHSHS  gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND các huyện, cấp xã và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thực hiện một số công việc sau đây.

Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, các Trung tâm Đăng ký giao dịch bảo đảm (quy định tại mục 2 Công văn số 2601/VPCP-KGVX) được tiếp tục hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công quy định tại mục 4 Công văn số 2601/VPCP-KGVX (cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng thực, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch) chịu trách nhiệm tổ chức công việc phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc.

 Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị nêu tại mục 1 và mục 2 của Công văn này chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trong đó lưu ý các biện pháp sau: Những dịch vụ hoặc nội dung công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng internet...) thì sử dụng các phương thức giao dịch đó; trường hợp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thông tin về Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Bộ Tư pháp tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Lê Sơn