(Chinhphu.vn) - Sau 2 ngày làm việc, ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã được các đại biểu tín nhiệm bầu, tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: doanhnghieptrunguong.vn

Đại hội đã bầu 46 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới, thống nhất bầu 15 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Đặng Hùng Minh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng bầu 27 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung thực hiện thành công các mục tiêu đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chú trọng nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức cơ quan quản lý Nhà nước để tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Tuấn Minh

Từ khóa: Bùi Văn Cường , Đảng bộ , Doanh nghiệp Trung ương , Đại hội