(Chinhphu.vn) - Để góp phần khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyên góp được số tiền là 1,8 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trước đó, chiều ngày 3/10 tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao cho đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đến nay, Tập đoàn tiếp tục trao số tiền quyên góp, ủng hộ 800 triệu đồng để khắc phục sự cố sau cơn bão và hỗ trợ cho gia đình các CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Trung, 300 triệu đồng để khắc phục sự cố sau cơn bão và hỗ trợ cho gia đình các CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 200 triệu đồng để khắc phục sự cố sau cơn bão và hỗ trợ cho gia đình các CBCNV Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia.

Ngoài ra CBCNV các tổng công ty, các đơn vị thành viên Tập đoàn tiếp tục quyên góp tiền mặt, cử người và trang thiết bị trực tiếp đến các Công ty Điện lực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế để hỗ trợ nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 10, sớm cấp lại điện cho các vùng bị ảnh hưởng.

Nguyên Linh