(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm.

Đảo Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia.

Theo đó, dự án gồm 4 hạng mục công trình: Ngăn xuất tuyến 22kV tại TBA 110kV Hội An và đường dây 22kV trên đất liền TP Hội An; công trình cáp ngầm xuyên biển 22kV (xây dựng khoảng 15,48 km cáp ngầm 22kV xuyên biển); công trình lưới điện trên đảo Cù Lao Chàm; công trình nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện.

Dự án có tổng mức đầu tư 484,81 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 85%, còn lại 15% là vốn đối ứng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Đến nay, EVNCPC  đã hoàn tất cơ bản việc thỏa thuận tuyến chính thức với các bộ, ngành liên quan và hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Dự án cấp điện cho Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của xã đảo, bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định từ hệ thống điện quốc gia phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế, góp phần phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao mức sống, trình độ dân trí, xóa đói, giảm nghèo.

PV