(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B, Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT.

Phi công trong buồng lái tàu bay

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định giới hạn tuổi nghề của người lái tàu bay. Cụ thể, người khai thác tàu bay khi tham gia vào khai thác tàu bay thương mại đối với tàu bay trọng lượng cất cánh tối đa trên 5700kg không được sử dụng người lái tàu bay trên 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ để làm IPC hoạch F/O; người lài tàu bay trong độ tuổi từ đủ 60 tuổi đến đủ 65 tuổi đối với nam, từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nữ khi tham gia vào khai thác tàu bay thương mại phải bay cùng với các thành viên còn lại dưới 60 tuổi đối với nam hoặc dưới 55 tuổi đối với nữ.

Bên cạnh đó, khi sử dụng người lái tàu bay có độ tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ, người khai thác tàu bay có trách nhiệm: Thành lập Hội đồng tuyển dụng để đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Công ước Chicago; yêu cầu người lái tàu bay phải đảm bảo các tiêu chuẩn sức khỏe đối với nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014.

Anh Hoa