(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có đề nghị gửi liên Bộ GTVT-Tài chính xin bố trí kinh phí hơn 560 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 291 đường ngang vi phạm quy định.
Trên các tuyến đường sắt, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt diễn biến hết sức phức tạp.
Cụ thể, giai đoạn 2014-2015 sẽ triển khai thi công hoàn thành 180 đường ngang với tổng kinh phí hơn 322 tỷ đồng. Năm 2016 sẽ hoàn thành số đường ngang còn lại với kinh phí 227 tỷ đồng.

Để nâng cấp, sửa chữa các đường ngang, Tổng Công ty Đường sắt đã tiến hành phân bổ dự toán thu, chi nhân sách Nhà nước năm 2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí là 150 tỷ đồng trong đó chi trả cho công tác chuẩn bị đầu tư đã thực hiện các năm trước 11,2 tỷ đồng, còn lại cân đối 132,8 tỷ đồng để thực hiện thi công 58/180 công trình (đạt 32% kế hoạch đã được phê duyệt).

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết hiện nay, trên các tuyến đường sắt, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt diễn biến hết sức phức tạp.

Vì lẽ đó, Tổng Công ty đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT bố trí bổ sung 182,2 tỷ đồng để thi công các công trình đường ngang tại các tuyến có mật độ chạy tàu, nguy cơ mất an toàn giao thông cao như tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội-Lào Cai và 227 tỷ đồng để thực hiện thi công hoàn thành số đường ngang còn lại vào năm 2016.

Trước đó, theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020, trong giai đoạn này, Tổng Công ty Đường sắt phải thực hiện xây dựng các đường ngang, hầm chui, nâng cấp, cải tạo các đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm quy định về đường ngang do tồn tại lịch sử (cải tạo giản độ dốc dọc, giải tỏa tầm nhìn, bổ sung tín hiệu...).

Phan Trang