(Chinhphu.vn) - Chiều 2/10 đã diễn ra cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 (gọi tắt là AFMGM) diễn ra cùng ngày theo hình thức trực tuyến. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh:VGP.

Chủ trì buổi họp báo, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng cho biết, tham dự hội nghị AFMGM, bên cạnh các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước trong khu vực ASEAN còn có sự tham gia của Tổng Thư ký ASEAN, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Giám đốc khu vực Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO). Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN và lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế đã đối thoại về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, chính sách ứng phó đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh. Đồng thời, các Bộ trưởng và Thống đốc cũng xem xét triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ Tiến trình hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN.

Lãnh đạo NHNN và Bộ Tài chính Việt Nam điều hành trực tuyến Hội nghị. Ảnh: VGP.

Với sự nhất trí cao, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6. 

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bộ Tài chính và NHNN cho biết, gắn với chủ đề quốc gia ASEAN của Việt Nam năm 2020 là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ưu tiên thúc đẩy 2 sáng kiến là ‘Tài chính bền vững” và “Kết nối thanh toán khu vực”. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN hoan nghênh các sáng kiến của Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu thúc đẩy hội nhập và kết nối kinh tế tài chính nội khối trong khu vực ASEAN,  làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và NHNN trao đổi với báo chí sau Hội nghị. Ảnh:VGP.

Kết quả đầu ra của các sáng kiến là “Báo cáo thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN” và Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực cùng với các phụ lục đi kèm đã được Hội nghị thông qua.

Thảo luận về tình hình kinh tế khu vực, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã chia sẻ với Lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, các rủi ro thách thức từ đại dịch COVID-19 cũng như các giải pháp chính sách để duy trì tăng trưởng bền vững và toàn diện trong khu vực.

Hội nghị thừa nhận rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và sự ổn định tài chính khu vực ASEAN. Trong bối cảnh này, các nước ASEAN đã nỗ lực đưa ra các giải pháp chính sách để giảm thiểu tác động của đại dịch và hỗ trợ phục hồi kinh tế bằng cách thực hiện các phương pháp đặc biệt thông qua hỗ trợ tài chính, tiền tệ và tín dụng có mục tiêu cho hệ thống tài chính.

Các Bộ trưởng và Thống đốc cam kết tiếp tục “đẩy mạnh hội nhập tài chính tiền tệ khu vực” dù bị ảnh hưởng của đại dịch, hợp tác tài chính – ngân hàng cơ bản vẫn bảo đảm triển khai theo đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc đã hoan nghênh kết quả đạt được trong các lĩnh vực Hội nhập và tự do hóa tài chính, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, Kết nối Tài chính, Thanh toán và Dịch vụ, Tài chính cơ sở hạ tầng, Tài chính bền vững,  Tài chính bao trùm, Tài trợ Rủi ro Thiên tai. Kết quả triển khai các sáng kiến đã được thể hiện rõ tại Bản Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ASEAN đã được gửi đến các quý vị đại biểu.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ASEAN tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ và tin tưởng rằng đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực,  cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.

Riêng Hội nghị của các Thống đốc Ngân hàng Trung ương, các Thống đốc đã có phiên đối thoại với đại diện Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Tổng giám đốc của các ngân hàng thương mại ASEAN, và Hiệp hội Ngân hàng ASEAN về chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Đáng chú ý, Việt Nam đã có sáng kiến về ngân hàng bền vững, Hội nghị nhất trí khởi động, xây dựng bộ ngân hàng bền vững của ASEAN. Theo đó, hệ thống ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ nền kinh tế giảm thiểu tác động tiêu cực nhưng phải bảo đảm không gian, có khuôn có chính sách an toàn hệ thống ngân hàng, tạo sự ổn định trong khu vực thời kỳ hậu dịch, bảo đảm phát triển bền vững.

“NHNN có chính sách tỉ giá bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển bền vững, chúng tôi sẽ không dùng công cụ chính sách tỉ giá, tạo cạnh tranh không công bằng trong các giao dịch quốc tế”, Thống đốc Lê Minh Hưng tái khẳng định quan điểm tại cuộc họp báo. 

Anh Minh