(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 214/2013/TT-BQP hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, trước khi cất bốc mộ liệt sĩ phải xác định rõ nguồn thông tin có căn cứ, tổ chức khảo sát, xác minh, đối chiếu, so sánh giữa danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí của đơn vị (nếu có) với vị trí của từng ngôi mộ để xác định họ tên, quê quán của liệt sĩ. Bảo đảm chu đáo cho công tác cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. 

Mộ liệt sĩ sau khi cất bốc đều phải lập hồ sơ bao gồm: Đơn vị làm nhiệm vụ cất bốc; nguồn thông tin về mộ chí, thời gian cất bốc, tọa độ, sơ đồ, vị trí nơi phát hiện ra mộ; họ tên, quê quán liệt sĩ (nếu có), biên bản kiểm kê hài cốt, di vật (nếu có)…

Hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin về danh tính, sau khi quy tập lấy mẫu sinh phẩm để lưu giữ xét nghiệm ADN.

Cất bốc, quy tập khu vực mộ tập thể

Đối với hài cốt mộ liệt sĩ tập thể, khi cất bốc, quy tập mà không xác định được chính xác số lượng hài cốt liệt sĩ, danh tính và di vật của từng liệt sĩ thì số hài cốt cất bốc được an táng chung vào mộ tập thể; vị trí an táng theo chỉ đạo của chính quyền địa phương sở tại (không dùng phương pháp khác để chia riêng từng bộ hài cốt và ghi danh từng liệt sĩ nếu không đủ căn cứ để kết luận).

Căn cứ danh sách liệt sĩ do đơn vị, các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên địa bàn cung cấp (nếu có) và hồ sơ quản lý, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thẩm định, thống nhất danh sách để ghi vào bia ghi tên liệt sĩ trên ngôi mộ chung.

Bộ Quốc phòng cũng quy định, hài cốt liệt sĩ đã xác định được họ tên, quê quán thì bàn giao cho ngành Lao động-Thương binh và Xã hội sở tại.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định được họ tên, quê quán thì đơn vị quy tập bàn giao (kèm theo hồ sơ) cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quy tập; số hài cốt liệt sĩ di chuyển từ Lào và Campuchia về thì đơn vị quy tập bàn giao kèm theo hồ sơ cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi được giao đón nhận.

Chỉ lực lượng quân đội mới được cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chỉ có lực lượng chuyên trách hoặc lực lượng lâm thời do các đơn vị quân đội chỉ huy, quản lý thực hiện nhiệm vụ cất bốc, quy tập. Các lực lượng khác tham gia phối hợp, không tự tổ chức lực lượng cất bốc.

Lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là các Đội quy tập đã được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo; thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước.

Về lực lượng lâm thời, Thông tư nêu rõ, căn cứ vào thông tin về hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập, các đơn vị, địa phương lập kế hoạch, đề xuất tổ chức lực lượng lâm thời báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Quân số lực lượng lâm thời là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của các đơn vị, do đơn vị quy định; lực lượng lâm thời giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ..

Thanh Trúc