(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về phương pháp tính giá thành cá tra nguyên liệu, được thực hiện từ ngày 15/02/2015.

Ảnh minh họa

Thông tư hướng dẫn phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành cá tra nguyên liệu của các vụ sản xuất trong điều kiện sản xuất bình thường không có thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, việc thực hiện điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát để xác định chi phí sản xuất, tính giá thành cá tra nguyên liệu thực tế phải dựa trên những nguyên tắc: Trình độ và điều kiện sản xuất; Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất thực tế của các cơ sở nuôi cá tra; Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ cơ sở nuôi và người lao động; Số liệu thống kê tối đa trong 3 năm liền kề; Giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất và tính giá thành cá tra nguyên liệu; Chi phí sản xuất quy về cho một hecta (đồng/ha mặt nước nuôi); Đơn vị tính năng suất cá tra nguyên liệu thống nhất tấn/ha mặt nước nuôi; Đơn vị tính giá thành cá tra nguyên liệu là đồng (VNĐ) cho một kg (đồng/kg) và được xác định tại nơi sản xuất.

Căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư này, định kỳ ít nhất 2 lần/năm, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát chi phí sản xuất và tính giá thành cá tra nguyên liệu; tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát. Đồng thời, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi vào ngày 1/6 và ngày 1/12 hàng năm và Hiệp hội cá Tra Việt Nam để tổng hợp, công bố giá sàn cá tra nguyên liệu theo quy định tại Nghị định số 36/2014/NĐ-CP.

Hiệp hội cá tra Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp, công bố giá sàn cá tra nguyên liệu cho các thương nhân xuất khẩu cá tra thu mua cá tra nguyên liệu. Cơ sở nuôi cá tra phải cung cấp đầy đủ thông tin trung thực về diện tích thực tế, năng suất thực tế và chi phí thực tế trong sản xuất cá tra nguyên liệu khi được điều tra, khảo sát.

Kinh phí cho việc khảo sát, điều tra xác định chi phí sản xuất, tính giá thành cá tra nguyên liệu áp dụng theo các quy định hiện hành về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra được chi từ ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2015.

Lan Phương