(Chinhphu.vn) - "Hướng về cơ sở, vì người lao động" là mục tiêu xuyên suốt của Công đoàn Việt Nam trong quá trình đổi mới.
Các nhà khoa học, nhà quản lý cùng thảo luận, khẳng định những giá trị bền vững của Công đoàn Việt Nam trong 85 năm qua. Ảnh: VGP/Thu Cúc
Ngày 22/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "85 năm Công đoàn Việt Nam - Những giá trị bền vững”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nêu rõ, qua 85 năm hoạt động, Công đoàn Việt Nam đã đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn luôn phấn đấu vì lợi ích của người lao động, của đất nước.

Ngay từ khi thành lập, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã luôn sát cánh cùng phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động; chú trọng thực hiện chức năng đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, thực tiễn 85 năm hoạt động đã chứng tỏ Công đoàn Việt Nam là tổ chức có đủ năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động. Công đoàn Việt Nam là thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, cùng với các tổ chức chính trị-xã hội khác tạo thành hệ thống chính trị vững chắc, đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Gần 40 tham luận trong khuôn khổ Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản, các kết quả nổi bật về Công đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn 85 năm qua; khẳng định những giá trị bền vững của Công đoàn Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, thực hiện phương châm “hướng về cơ sở, vì người lao động”, công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐ đã có những đề xuất kịp thời với Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê và nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, xây dựng các cơ sở phúc lợi, khu sinh hoạt văn hóa, nhà trẻ…

Thu Cúc