(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính từ đầu năm đến ngày 18/7/2013, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ với tổng số 126.481,6 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch được giao.

Ảnh minh họa
Trong đó, trái phiếu đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước tháng 7 đạt 1.000 tỷ đồng, lũy kế năm 2013 đạt 22.693,1 tỷ đồng; trái phiếu đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán tháng 7 đạt 3.265 tỷ, lũy kế năm đạt 100.288,5 tỷ đồng; trái phiếu bảo lãnh phát hành trong tháng 7 thực hiện 1.500 tỷ đồng.

Về công tác kiểm soát chi, trong 7 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 383.523 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, bao gồm số tạm ứng năm trước được chuyển nguồn theo chế độ quy định (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), đạt 57% dự toán chi thường xuyên năm 2013 (dự toán là 674.500 tỷ đồng, bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 36.450 khoản chi của 16.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 663 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 6,5 tỷ đồng).

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán ước khoảng 17 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Thu Nga