(Chinhphu.vn) - Sáng 21/8, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về triển khai Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị: "Tiếp tục triển khai Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020".
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về triển khai
Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bí thư Ban Cán sự Bộ Tư pháp, trong 7 tháng đầu năm 2014, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp 2013; hoàn thành tốt công tác xây dựng thể chế góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng như Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP đến năm 2020; việc xây dựng các dự án lớn do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối thống nhất, đồng bộ, phục vụ đắc lực cho công cuộc CCTP của các bộ, ngành; Bộ Tư pháp đã chủ động, mạnh dạn và kiên trì thực hiện chủ trương “xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp” theo Nghị quyết 49.

Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự với cơ chế điều hành thống nhất, tập trung, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; việc triển khai xây dựng trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp đang đi đúng hướng; công tác hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng và từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực cho hoàn  thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Bộ Tư pháp trong công tác cải cách tư pháp với tư cách là người “gác cửa” về công tác pháp luật của Chính phủ.

Tuy nhiên, công tác tham mưu xây dựng chương trình luật, pháp lệnh còn nhiều thay đổi, tuổi thọ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý chưa cao.

Ông Khánh cho rằng, Bộ Tư pháp cần giúp Chính phủ chỉ đạo kiên quyết hơn nữa trong việc đôn đốc các Bộ, ngành ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực để luật đi vào cuộc sống, hạn chế tình trạng luật chờ nghị định, thông tư như thời gian vừa qua.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả Bộ Tư pháp làm được trong thời gian qua. Ông Trương Hòa Bình cũng đề nghị Bộ sớm khắc phục các hạn chế như: Tình hình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác giám định tư pháp còn nhiều bất cập, đặc biệt là giám định tài chính, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình tố tụng và quá trình xét xử của Tòa án…

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp cần quan tâm quán triệt, thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược CCTP đến năm 2020, tạo chuyển biến mạnh mẽ hoạt động của ngành, sớm hoàn thành các đề án về CCTP, nên nghiên cứu đế nhận thức, hiểu đúng về cơ quan quyền lực tư pháp, mô hình tố tụng tư pháp nước ta…

Bộ Tư pháp cần làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt là khâu quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm về đạo đức, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Bộ tập trung chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014; nâng cao kết quả thi hành án dân sự, làm tốt công tác phân loại, đảm bảo 100% quyết định thi hành án được ban hành đúng quy định của pháp luật...

 Lê Sơn