(Chinhphu.vn) - Ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh được thực hiện nền nếp, đúng quy định.Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế được triển khai kịp thời.

Trong công tác tinh giản biên chế, ở khối hành chính, từ 2.453 biên chế năm 2015 đến năm 2019 còn 2.233 biên chế, giảm 220 biên chế, đạt tỷ lệ 6,73%. Với khối sự nghiệp, từ 25.305 biên chế năm 2015 đến năm 2019 còn 23.596 biên chế, giảm được 1.709 biên chế, đạt 6,75%.

Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của 2 sở và các sở, ban ngành cũng thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy. Kết quả, giảm được 18 phòng, ban, chi cục.

Về thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước và khối Đảng có chức năng tương đồng, đến nay có 18 cơ quan chuyên môn của 9 huyện, thành phố đã hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước và khối Đảng như: Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố hợp nhất với Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy. Phòng Nội vụ huyện, thành phố hợp nhất với Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy…

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục. Từ tháng 6/2012 đến nay, tỉnh đã tổ chức 3 kỳ thi tuyển công chức, qua đó tuyển dụng 225 người. Riêng đối với viên chức đã tuyển dụng 3.627 người. Các công chức, viên chức được tuyển dụng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, khắc phục những hạn chế.

Tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

Thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức theo quy định, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về không sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn.

UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính, các cơ quan chuyên môn, không để khiếu kiện đông người xảy ra tạo thành điểm nóng.

 Lưu Hương