(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết mức thu nhập năm 2013 của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ này được tính theo 2 giai đoạn trước và sau khi có Nghị định 51/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, mức lương 4 tháng đầu năm 2013 của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty được tính theo Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 và Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007.

Quỹ lương thực hiện 8 tháng cuối năm được tính theo Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 hướng dẫn Nghị đinh 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.

Tuy nhiên, do việc phê duyệt tiền lương phải có ý kiến của Bộ LĐTBXH nên đến tháng 8/2014 Bộ Công Thương mới có số liệu chính thức về thu nhập của 120 lãnh đạo cấp cao thuộc 11 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ trong năm 2013.

Theo đó, người có mức lương cao nhất là ông Đỗ Ngọc Khải, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex) với 74,72 triệu đồng/tháng. Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Phùng Đình Thực có mức lương 65,81 triệu đồng/tháng;  Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu có mức lương 64,35 triệu đồng/tháng; Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hoàng Quốc Vượng 61,32 triệu đồng/tháng. Lãnh đạo tại các tập đoàn, tổng công ty khác có mức lương từ 38-57 triệu đồng/tháng.

Thu nhập thực tế hiện nay của các lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty được áp dụng theo đúng Nghị định 51/2013/NĐ-CP và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH”, ông Hải cho biết.

Theo quy định của Nghị định 51/2013/NĐ-CP thì mức lương tối đa của Chủ tịch HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty chuyên trách của tập đoàn kinh tế là 36 triệu đồng/tháng; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc là 35 triệu đồng/tháng. Mức lương đối với chức danh tương ứng ở tổng công ty đặc biệt là 33 triệu đồng/tháng và 32 triệu đồng/tháng.

Nếu DN kinh doanh có lãi thì mức lương của lãnh đạo các tập doàn, tổng công ty được gấp không quá 1,5 lần mức lương tối đa.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khẳng định Bộ này sẽ tiếp tục công bố các thông tin thu nhập của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo theo quy định sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị và ý kiến thỏa thuận của Bộ LĐTBXH.

Đây là một trong nhiều giải pháp tăng cường công khai minh bạch đối với hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương.

Quỳnh Hoa