(Chinhphu.vn) -  Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1.660 giáo viên tiếng Anh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước sẽ được đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm 2013.

Ảnh minh họa
Cụ thể, sẽ có 1.040 giáo viên trung học cơ sở và 620 giáo viên trung học phổ thông được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng và phương pháp giảng dạy. Các giáo viên sẽ kết hợp hai hình thức là học tập trung và tự học với phần mềm, có sự hướng dẫn, giám sát của giảng viên.

Việc đào tạo được triển khai bởi các trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Quy Nhơn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đồng Tháp và Đại học Cần Thơ. 

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" được phê duyệt tại Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của đề án là đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Vì thế, cùng với việc bổ sung thiết bị giảng dạy thì nâng cao chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng cho thành công của đề án. 

Thùy Trang