(Chinhphu.vn) - Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam từ 01/6 - 08/6/2014 được lựa chọn là “Chung tay bảo vệ Đại dương xanh” và Ngày Đại dương thế giới 8/6 với chủ đề được phát động là “Cùng chung tay - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ Đại dương”.

Tổ chức cổ động bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông- Ảnh minh họa

Để thiết thực hưởng ứng sự kiện quan trọng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện,  trường Đại học, Cao đẳng, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo, về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo hiện nay.

Các đơn vị cần phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế biển đảo, những kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu…; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và các hoạt động thiết thực khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển, hải đảo Việt Nam nhân sự kiện quan trọng này.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với Trường đại học Hồng Đức, Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới vào 5/6 và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2014.

Sau Lễ mít tinh sẽ diễn ra hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bãi biển Sầm Sơn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Trúc