(Chinhphu.vn) -  Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã có nhiều bước đi cải cách hiện đại hoá hải quan với việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
Về triển khai thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, TCHQ tiếp tục tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Công an triển khai thêm 20 thủ tục hành chính mới thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 15/2, đã có 12 bộ, ngành tham gia kết nối; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gần 1,9 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 27.400 doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra, Cơ chế một cửa đường hàng không, quản lý giám sát hàng hóa đường hàng không tiếp tục được chú trọng để triển khai mở rộng trong thời gian tới.
Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, ngành Hải quan tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 4 nước gồm:  Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.
Tính từ ngày 1/1 đến hết ngày ngày 15/2/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 04 nước ASEAN là: 6.235 (trong đó: Indonesia: 4.439, Malaysia: 1.741, Singapore: 55, Thái Lan: 0). Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 13.310 (trong đó, Indonesia: 3.557, Malaysia: 2.914, Singapore: 1.148, Thái Lan: 5.691). 
Về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Hải quan đang triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 15/2, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 28/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố, 315 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng và kho ngoại quan.
Bên cạnh đó, ngành hải quan tiếp tục rà soát, thống nhất các yêu cầu bài toán nghiệp vụ và thời gian thực hiện nâng cấp các hệ thống CNTT đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018; triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 mở rộng cho các ngân hàng thương mại; triển khai mở rộng Hệ thống quản lý văn bản điều hành tập trung (EdocCustoms) và các hệ thống CNTT khác.
Ngành Hải quan tiếp tục duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Tính đến nay, tổng số DVCTT đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 171/181 thủ tục hành chính (chiếm trên 94,4% số lượng TTHC). Trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4: 162; số DVCTT đạt mức độ 3: 9; còn lại 10 thủ tục hành chính đang ở mức độ 1 và 2. Đồng thời, thực hiện rà soát các quy định liên quan để chuẩn bị cho việc nâng cấp 02 TTHC đang cung cấp DVCTT mức độ 1 thành DVCTT mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Anh Minh