(Chinhphu.vn) – Đến ngày 17/4 (hơn 1 tuần kể từ thời điểm Nghị định 41 được thông qua), đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp giấy đề nghị gia hạn. Hiện cơ quan thuế sẵn sàng tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn cũng như những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế.

Đây là một nội dung được cập nhật qua hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Tổng cục Thuế công bố chiều 17/4.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tổ chức triển khai việc tiếp nhận và xử lý đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được áp dụng các quy định về gia hạn.

Tổng cục Thuế đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế (NNT)  thực hiện các thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Do phạm vi áp dụng của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có ảnh hưởng đến số lượng rất lớn NNT trong khi vẫn phải đảm giãn cách xã hội, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ nên Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) để  bảo đảm phần lớn doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi hồ sơ đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử.

Cụ thể, ngành Thuế đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để đảm bảo NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế, qua dịch vụ Thuế điện tử của các Tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử (TVAN) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay có 763.141 số doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701  hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và  Cổng Dịch vụ công quốc gia). Hạn chế tối đa việc  doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.  

Ngành thuế cũng hướng dẫn các bước thực hiện trên hệ thống ứng dụng để cơ quan thuế tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo đường điện tử, thực hiện kiểm tra, xử lý gia hạn đối với các khoản thuế và tiền thuê đất theo quy định trên Hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khuyến khích NNT gửi hồ sơ đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Trường hợp NNT không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử vì lý do bất khả kháng thì  hướng dẫn NNT gửi hồ sơ theo đường bưu chính, hạn chế tối đa việc nộp hồ sơ tại cơ quan thuế.

Theo quy định tại Nghị định, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là 30/7, tức là còn hơn 3 tháng nữa và quyền lợi về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất của NNT vẫn được bảo đảm mà không chịu áp lực về thời gian.

Huy Thắng