(Chinhphu.vn) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định giao ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên VAMC.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng nước ngoài thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, giữ chức thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc VAMC.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm các ông Lê Quang Châu, Giám đốc Ban Quản lý tín dụng thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện-Liên Việt; ông Bùi Tín Nghị, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội, giữ chức Phó Tổng Giám đốc VAMC.

Bên cạnh đó, Thống đốc điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Hương, Trưởng phòng Xây dựng chương trình và thẩm định báo cáo kiểm toán thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, giữ chức Trưởng ban Ban Kiểm soát VAMC.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/7/2013.

VAMC được thành lập nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

VAMC là doanh nghiệp đặc thù do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; chịu sự quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Vốn điều lệ của VAMC là 500 tỷ đồng.

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động của VAMC bao gồm: Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm…

Thanh Hoài

Từ khóa: Chủ tịch , quản lý , tài sản , tổ chức tín dụng