(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt.

Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, việc cấp Giấy phép phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết về đường sắt do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình đường sắt, bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường.

Đồng thời, chỉ cấp Giấy phép đối với hoạt động xây dựng công trình mới, công trình tạm, cải tạo, nâng cấp công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt bắt buộc phải xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt.

3 loại công trình được xem xét cấp Giấy phép

Thông tư nêu rõ, công trình được cấp Giấy phép bao gồm: a- Công trình xây dựng mới: công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; công trình cầu, cầu vượt, hầm, cống; công trình thủy lợi, viễn thông, điện lực; đường ống cấp nước, thoát nước; đường ống xăng, dầu, khí; công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; b- Công trình cải tạo, nâng cấp có thay đổi hình dạng, kích thước, kết cấu chịu lực của công trình hoặc của công trình đường sắt có liên quan; c- Công trình tạm phục vụ thi công.

Công trình được cấp Giấy phép theo quy định này phải di chuyển kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không được yêu cầu bồi thường.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; trình tự, cách thức thực hiện việc cấp Giấy phép; gia hạn Giấy phép; thu hồi, hủy Giấy phép; thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, hủy Giấy phép...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2016.

Minh Minh