(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập.

Ảnh minh họa

Theo đó, hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng phải có đủ các tiêu chí: Là hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; Có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và đang không có tranh chấp, khiếu kiện liên quan; Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng.

Việc sưu tầm hiện vật được thực hiện theo nhiều phương thức như: Thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc thu thập hiện vật tại thực địa; Mua hiện vật của tổ chức, cá nhân; Tiếp nhận hiện vật từ tổ chức, cá nhân hiến tặng hoặc chuyển giao.

Ngoài ra, còn có thể sưu tầm hiện vật theo phương thức trao đổi hiện vật giữa hai bảo tàng; phương thức mua hiện vật tại các phiên đấu giá...

Nguồn kinh phí sưu tầm hiện vật gồm: Ngân sách Nhà nước; nguồn vốn viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng để sưu tầm hiện vật.

Thông tư nghiêm cấm tổ chức, cá nhân được bảo tàng giao thực hiện sưu tầm hiện vật lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ để tư vấn cho tổ chức, cá nhân khác mua, bán hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của bảo tàng hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến việc mua, bán hiện vật khi chưa được Giám đốc bảo tàng và chủ sở hữu hiện vật đồng ý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2014.

Bảo Anh