(Chinhphu.vn) – Chiều 23/5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị liên tịch triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, đồng thời thống nhất một số chủ trương, giải pháp tăng cường công tác phối hợp triển khai trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng
Dự hội nghị có đại biểu: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng một số cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục II; đại biểu lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng- Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, công tác hội nhập quốc  tế và đối ngoại quốc phòng những năm gần đây đã thu được nhiều kết quả hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương; đóng góp trực tiếp vào giữ vững hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khen ngợi và là một trong những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng những năm qua.

Một trong những mục đích quan trọng của hội nghị lần này là nhằm tăng cường hiệu quả công tác giữa các cơ quan trong phối hợp triển khai các hoạt động hội nhập quốc  tế và đối ngoại quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận và làm rõ.

Theo ông Hoàng Bình Quân, thời gian qua công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương trong hoạt động hội nhập quốc  tế và đối ngoại quốc phòng vẫn được đánh giá là vô cùng quan trọng. Xuất phát từ tình hình quốc tế và trong nước, hiện nay công tác này ngày càng trở nên quan trọng hơn. Hoạt động ĐNQP được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc phối hợp giữa đối ngoại quốc phòng với đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa… có sự đan xen chặt chẽ hơn, có những đòi hỏi cao hơn.

Các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chủ động giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong những năm vừa qua. Để nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động hội nhập quốc  tế và đối ngoại quốc phòng, các đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ban, ngành hoặc thành lập các tổ, nhóm để thực hiện các công trình nghiên cứu; tiến tới phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan tới hội nhập quốc  tế và đối ngoại quốc phòng, phục vụ công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương; khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột trong quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới, diễn tập hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, cần chủ động tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN; chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị quân sự, quốc phòng trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bằng nhiều cơ chế, hình thức phù hợp, tạo tiếng nói chung, thống nhất hơn giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

(nguồn: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng/Báo QĐND)