(Chinhphu.vn) - Ngày 22/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Hội NDVN và Bộ TN&MT giai đoạn 2011-2017” và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023.

Toản cảnh hội nghị - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Theo ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, trong những năm qua, chương trình phối hợp hoạt động trong lĩnh vực TN&MT nông thôn giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn được 2 bên quan tâm, triển khai tích cực, mang ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội.

Thông qua sự phối hợp hoạt động của hai cơ quan, công tác bảo vệ môi trường nông thôn Việt Nam đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Công tác thông tin cho cán bộ, hội viên, nông dân về tài nguyên, môi trường và những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở nông thôn được tăng cường… Qua đó, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp hội, của cán bộ, hội viên nông dân trong quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường nông thôn được nâng cao.

Theo nhìn nhận của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, công tác phối với giữa ngành TN&MT với Hội NDVN các cấp trong chặng đường 7 năm vừa qua từng bước đã tạo thói quen sống thân thiện với môi trường cho các hội viên Hội Nông dân cũng như toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội Nông dân cũng đã tích cực tham gia đoàn giám sát, phản biện thực hiện chính sách phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ môi trường nông thôn như “Mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải, chất thải nông thôn”, “Mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường”, “Mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo”…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023 mà Bộ trưởng Bộ TN&MT và Chủ tịch Hội NDVN thay mặt hai cơ quan ký kết sẽ nâng tầm sự phối hợp thể hiện qua chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp cho một giai đoạn mới, trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm đối với các cấp của ngành TN&MT cũng như Hội NDVN các cấp trong thời gian tới.

Về chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn đề nghị các cấp hội phối hợp với ngành TN&MT tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết liên tịch số 02 đã đề ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, rà soát và đối chiếu với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và căn cứ vào những thách thức thực tế về môi trường đặt ra với yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội nói chung và nền nông nghiệp nước ta nói riêng hiện nay, từ đó tiếp tục đề ra những giải pháp mới nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đỗ Hương