(Chinhphu.vn) - Sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, ngành tài nguyên và môi trường đã phát hiện 8.161 tổ chức vi phạm với tổng diện tích đất lên tới 128.033 ha. 

Ảnh minh họa
Qua đó, ngành tài nguyên và môi trường kiến nghị và đã thu hồi đất của 819 tổ chức với diện tích 38.771,302 ha; đang lập hồ sơ thu hồi đất 27.095,417 ha của 559 tổ chức; tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích 22.654,551 ha; đồng thời yêu cầu 1.902 tổ chức đưa đất vào sử dụng, cho phép chuyển mục đích, điều chỉnh xây dựng, xử lý trong cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 16.516,198 ha.

 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   

Đến thời điểm này, cả nước đã cấp được 19.737.400 ha, đạt 82,2% diện tích đất cần cấp, tăng 1% so với năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm nay đã cấp trên 278.000 Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất với diện tích hơn 92.000 ha. Tuy vậy, mới có 8 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp Giấy Chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính; 10 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành ở hầu hết các loại đất chính.   

Thùy Trang