(Chinhphu.vn) - Bổ sung đối tượng người có công với cách mạng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm 1 lần, tăng mức chi chế độ điều dưỡng; hỗ trợ thăm viếng mộ, cất bốc hài cốt liệt sĩ là những nội dung mới tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Thông tư này thay thế các Thông tư liên tịch: 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT; 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC; 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT.

Bổ sung đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

So với quy định trước đây tại Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT, Thông tư mới đã bổ sung đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm 1 lần là cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên.

Đồng thời, giữ nguyên quy định 6 đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe mỗi năm 1 lần gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”.

Bên cạnh đó, trước đây quy định, đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng luân phiên 5 năm 1 lần, thì nay quy định mới là đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm 1 lần gồm: cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng của liệt sĩ; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do ảnh hưởng của chất độc hóa học dưới 81%; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cũng tăng so với quy định trước đây. Cụ thể, mức chi điều dưỡng tại nhà sẽ tăng từ 800.000 đồng lên 1.110.000 đồng/người/lần (tăng 310.000 đồng/người/lần); còn điều dưỡng tập trung tăng từ 1.500.000 đồng lên 2.220.000 đồng/người/lần (tăng 720.000 đồng/người/lần).

Thời gian một đợt điều dưỡng từ 5 đến 10 ngày, không kể thời gian đi và về. Thời gian điều dưỡng cụ thể do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hỗ trợ thăm viếng mộ, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thông tư cũng quy định hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. Theo đó, hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Mức hỗ trợ mỗi năm 1 lần đi thăm viếng đối với một liệt sĩ như sau: khoảng cách dưới 100 km mức hỗ trợ là 150.000 đồng/người; từ 100 km đến dưới 300 km 300.000 đồng/người; từ 300 km đến dưới 500 km 500.000 đồng/người; từ 500 km đến dưới 1.000 km 800.000 đồng/người; từ 1.000 km đến 1.500 km 1.100.000 đồng/người; từ 1.500 km đến 2.000 km 1.500.000 đồng/người; từ 2.000 km trở lên mức hỗ trợ là 1.700.000 đồng/người.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (không quá 3 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Ngoài hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn được hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/bộ hài cốt.

Đối với hài cốt liệt sĩ mà thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ) thì ngoài phần hỗ trợ kinh phí cất bốc, di chuyển hài cốt còn được hỗ trợ 2.500.000 đồng để xây vỏ mộ (cả bia) liệt sĩ.

Vân Hoa