(Chinhphu.vn) - Qua công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng, cơ quan thuế, hải quan đã xử lý tăng thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, về lĩnh vực thuế, tính đến ngày 26/11, cơ quan thuế đã thực hiện gần 78.600 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424.960 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế.

Cơ quan này cũng kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15.400 tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10.200 tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25.100 tỷ đồng; thu hồi được 28.100 tỷ đồng nợ thuế.

Về lĩnh vực hải quan, tính đến ngày 15/11, cơ quan hải quan đã thực hiện 6.500 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế.

Đồng thời, cơ quan hải quan cũng phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15.500 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng; khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ.

Để hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 được giao, trong thời gian còn lại của năm 2018, cơ quan thuế và hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá.

Riêng đối với lĩnh vực thuế, tháng 12 này, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra.

BT